Administratieve werkzaamheden

“Oog hebben voor cijfers is belangrijk”

Niet minder belangrijk is de aandacht voor de persoonlijke situatie van de cliënt zelf. Dit geldt ook voor onze administratieve werkzaamheden. Op basis van uw cijfers, onze kennis, ervaring en persoonlijke betrokkenheid bij uw bedrijf, geven wij onderbouwde adviezen. Gevraagd en ongevraagd. Doordat wij altijd alert zijn op allerhande ontwikkelingen, geven wij u tijdig een signaal wanneer daartoe aanleiding is.

Onze dienstverlening bestaat ondermeer uit:

  • samenstellen  en controle van jaarrekeningen
  • beoordelen van jaarrekeningen
  • financiële analyse van ondernemingen
  • opzetten van interne administratieve organisatie
  • opstellen tussentijdse rapportages
  • opstellen van begrotingen, budgetten en liquiditeitsprognoses
  • waardering van ondernemingen en aandelen

Vrijblijvend kennismaken

Telefoon of whatsapp 06-53197699